Јазик

Јазик

Докторска дисертација: „Зборовните состави во годишните извештаи на македонски и на англиски јазик“ – М-р Виолета Дамчевска

ЗБОРОВНИТЕ СОСТАВИ ВО ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ НА МАКЕДОНСКИ И НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК – М-Р ВИОЛЕТА ДАМЧЕВКСА

Јазик

75 години од македонската азбука

Меѓу одбележувањата на значајните јубилеи од историјата на македонската државност особено место заземаат настаните поврзани со историјата на македонскиот јазик. Решението за „заведување на македонскиот јазик како службен во македонската држава“ е една од најсуштествените национални придобивки на Првото заседание на АСНОМ (2 август 1944), со која се отвора непречено патот за усвојување на јазичната […]

ИзбраниЈазикКнижевностКритика

Компаративно толкување на „Филм“ од Бекет и Шнајдер и „Тишина“ од Бергман во контекст на доминацијата на визуелниот наспроти вербалниот елемент

Предмет на овој текст ќе биде компаративно толкување на две кинематографски дела кои илустрираат еден специфичен контекст кој како своја доминанта го афирмира визуелниот наспроти вербалниот дискурс. Во основа, филмот се постулира како уметност која прикажува или покажува повеќе одошто раскажувајќи, но притоа интегрирајќи цел спектар од техники и постапки кои се адекватни да предизвикаат […]

ИзбраниЈазикКнижевност

Јосиф Бродски, култура и поезија-Ведран Диздаревиќ

  Откако ќе фрлиме широк поглед на поезијата на дваесетиот век и  ќе ги поминеме сите „изми“ кои доминираа на неговиот почеток, ни остануваат многу поети кои не можеме едноставно да ги сместиме во фиоките на историјата на модерната поезија, а сепак знаеме дека се соочуваме со нешто истовремено уникатно и веќе познато. Јосиф Бродски […]