Книжевност

ИзбраниКнижевност

Две староегипетски приказни

Од сите литератури кои се протегале низ древниот старовековен свет, староегипетската литература ја зазема титулата како најмистериозна и најенигматична од нив. Египетската литература се развивала истовремено со трите огромни египетски историски периоди. Започнувајќи од хиероглифските записи на пирамидите и химни кон боговите, преку погребни и пророчки текстови, па се до приказни во кои се вметнати […]

ИзбраниКнижевност

Патот од фолклор до книжевен текст

Фолклорот е усно анонимно творештво, настанато од колективната имагинација на една заедница. Книжевните текстови најчесто се плод на имагинацијата на еден автор, но се среќаваме со многу примери во книжевната историја кога авторот свесно или несвено црпи инспирација и мотиви од народното творештво. Авторот може да земе одреден фолклорен мотив кој му се допаѓа и […]

ИзбраниКнижевностКритика

Тепачот во „Процес“ и прашањето за правдата

Циркусот на правдата го зазема својот простор и во главата „Тепачот“ во која сме повторно вовлечени суптилно и во мирен тон на случувањата на К., но сцената се поместува од „да се биде осуден“ во „да се гледа казнувањето“, каде што двајцата полицајци кои се најдоа присутни во неговиот дом како да беа повикани се […]

ИзбраниКнижевност

„Мостот“ – метарасказ со скриени цитати

Замислувам дека сум Кафкјанскиот мост. Замислувам дека и двете далечни страни, создадени од глина, се распаѓаат, а јас се обидувам да ги вкоренам моите прсти и стапала во таа глина, којашто ми се распаѓа „пред моите очи“. Успевам да стојам црвсто и студено, токму како камен. Сѐ што знам е мојата функција: да ги однесам […]

ИзбраниЈазикКнижевностКритика

Компаративно толкување на „Филм“ од Бекет и Шнајдер и „Тишина“ од Бергман во контекст на доминацијата на визуелниот наспроти вербалниот елемент

Предмет на овој текст ќе биде компаративно толкување на две кинематографски дела кои илустрираат еден специфичен контекст кој како своја доминанта го афирмира визуелниот наспроти вербалниот дискурс. Во основа, филмот се постулира како уметност која прикажува или покажува повеќе одошто раскажувајќи, но притоа интегрирајќи цел спектар од техники и постапки кои се адекватни да предизвикаат […]

ИзбраниКнижевностКритикаОпштество

Кафкијанските аспекти и влијанија во „Животот и времињата на Мајкл К.“

Вовед или за Кафкијанското „Кафка благодарение на Процес во наследство ни остава најмалку два концептуални збора кои станаа неопходни за разбирањето на модерниот свет: суд и процес. Тој ни ги остава во наследство: значи, ни ги остава на располагање, да ги користиме, да ги мислиме, пак да помислуваме на нив во функција на нашите сопствени […]

ИзбраниКнижевностКритика

Каде плови „Пијаниот брод“ на Рембо?

Експлозивноста е доминантниот поетолошки принцип со кој германскиот книжевник Хуго Фридрих во своето капитално дело Структура на модерната лирика, објавено во Хамбург во 1965 година, го определува творечкиот опус на еден од најистакнатите претставници на францускиот симболизам од предманифестниот период – Артур Рембо; експлозивност сопоставена на тишината на Маларме. Во поезијата на Рембо, францускиот филолог […]

ИзбраниКнижевностКритикаОпштество

Анализа на ликот Нора во драмата „Куќа за кукли“ од Хенрик Ибзен

Драмата на Ибзен „Куќа за кукли“ (Норвешки: Et dukkehjem) е пишувана под закрила на реализмот, попрецизно буржоаскиот реализам каде фокусот е ставен врз напнатоста предизвикана од општествените односи помеѓу класите, а драмата ги адаптирала овие проблематики на општеството кон крајот на 19 век во Норвешка. Драмата во три чина ја дефинира судбината на една мажена […]

ИзбраниКнижевностКритика

Метаморфозата на Грегор Самса како ослободување од световноста

„Метаморфоза“, едно од најпознатите дела на Франц Кафка, ја следи приказната на ликот Грегор Самса, кој едно утро се буди преобразен во бубачка. На почетокот на делото сме запознаени со главниот лик Грегор, патник-продавач кој го има посветено својот живот за да овозможи парични средства за фамилијата. Неговата пригушеност од монотониот начин на живот е […]

ИзбраниКнижевностКритика

Блаже Конески „за зачетокот на песната“

Безсомнежно е разбирлива возбудата на критичката мисла. Присуството на искреното и интелектуално љубопитство се сведува на исто така логично оправдан чин. Впрочем, секоја нова средба со поетското слово на Блаже Конески го поттикнува овој сплет од умствени атмосфери и чувствени брановити пејзажи во духот. Тоа е литерарната и филосовска вистина којашто можеме дедуктивно да ја […]